Thẩm quyền của hội đồng xét xử

Ngày hỏi:21/07/2011
Công ty cổ phần X kiện Uỷ ban nhân dân quận Y ra Toà án nhân dân do Uỷ ban nhân dân đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không đúng pháp luật khiến công ty bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng mà trước đó đã bỏ vốn vào đầu tư xây dựng công trình. Hội đồng xét xử sơ thẩm của Toà án nhân dân đã ra bản án chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty là tuyên hủy Quyết định của Uỷ ban nhân dân về việc xử phạt vi phạm hành chính. Riêng đối với việc yêu cầu bồi thường thiệt hại của công ty sẽ được tách ra và giải quyết bằng một vụ án dân sự khác. Xin hỏi trong trường hợp này, Hội đồng xét xử có thẩm quyền ra bản án với nội dung như vậy không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điều 163 Luật Tố tụng hành chính thì Hội đồng xét xử có quyền xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành. Sau đó, Hội đồng xét xử có quyền chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật; buộc cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật (điểm b khoản 2).

   Như vậy, trong tình huống trên thì Hội đồng xét xử hoàn toàn có thẩm quyền ra bản án chấp nhận một phần yêu cầu của công ty về tuyên hủy Quyết định trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại thì tòa án có thể tách ra để giải quyết trong một vụ án khác nếu cần thêm thời gian để thu thập cứ cho đầy đủ.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn