Thẩm quyền của TAND cấp quận huyện

Ngày hỏi:17/05/2012

Khung hình phạt cao nhất của tòa án cấp Quận Huyện là bao nhiêu năm tù?

  Nội dung này được Luật sư Phạm Tiến Quyển tư vấn như sau:

  • Điều 170. Thẩm quyền xét xử của Tòa án các cấp

   1. Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm sau đây :

   A) Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

   B) Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;

   C) Các tội quy định tại các điều 93, 95, 96, 172, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 263, 293, 294, 295, 296, 322 và 323 của Bộ luật hình sự.

   2. Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp dưới mà mình lấy lên để xét xử.
   theo quy định của pháp luật về tội phạm rất nghiêm trọng:
   Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Bộ luật Hình sự thì: Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù. Tuy nhiên hiện nay một số tòa án cấp huyện được tăng thẩm quyền do đó không phải cấp huyện nào trong một tỉnh , hay trong cả nước cũng có thẩm quyền giống nhau'


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn