Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với hành vi của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự

Tôi khiếu nại đối với hành vi của 1 Chấp hành viên. Tôi được biết chấp hành viên này đồng thời là Cục trưởng Cục thi hành án dân sự. Vậy ai là người giải quyết khiếu nại lần đầu cho tôi?

  Nội dung này được Lê Anh Tuấn - Tổng cục Thi hành án dân sự tư vấn như sau:

  • ​Khoản 3 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

   Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp là Tổng cục Thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh là Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, khiếu nại đối với hành vi do Chấp hành viên là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thì Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp là người giải quyết lần đầu. Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự là người đã ra quyết định hoặc thực hiện hành vi bị khiếu nại không được tự mình giải quyết khiếu nại, mà phải là cấp trên để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại được khách quan. Nguyên tắc này được thể hiện rất rõ ở Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 20008 quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn