Thẩm quyền giải quyết khiếu nại Quyết định thu hồi và huỷ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:17/06/2017

Chào anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Lưu Thư. Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi trường hợp này: Việc khiếu nại quyết định thu hồi và huỷ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết hay Thanh tra cấp huyện giải quyết để đúng thẩm quyền? Nội dung này được quy định tại văn bản nào? Cảm ơn anh/chị rất nhiều.

Lưu Thư (thu_anh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bạn tham khảo quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và của Chánh thanh tra các cấp quy định tại Điều 18 và Điều 25 Luật khiếu nại 2011 được quy định như sau:

   Điều 18 quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

   1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

   2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

   Điều 25 quy định về thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp:

   1. Giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp khi được giao.

   2. Giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm.

   Căn cứ vào những quy định nêu trên thì đối với những quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân huyện chính Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chứ không phải là Phòng Tài nguyên và Môi trường hay Thanh tra cấp huyện giải quyết như bạn đề cập.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định thu hồi và huỷ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để có thể hiểu rõ hơn điều này, bạn vui lòng tham khảo Luật khiếu nại 2011.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thẩm quyền
  Giải quyết khiếu nại
  Sổ đỏ
  Quyết định thu hồi
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn