Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai

Ngày hỏi:19/01/2015
Không đồng ý với ý kiến của chính quyền cấp xã trong giải quyết một trường hợp có liên quan đến ranh đất, tôi có quyền khiếu nại không? Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với trường hợp này như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Phan Ngọc Minh (Hội Luật gia An Giang) tư vấn như sau:

  • Theo Luật Khiếu nại năm 2011, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (Khoản 1, Điều 2).

   Cụ thể, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai được quy định tại Điều 204 Luật Đất đai 2013 như sau:

   1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

   2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

   Theo quy định trên, nếu không đồng ý với ý kiến của chính quyền cấp xã trong việc giải quyết trường hợp trên, bà có quyền khiếu nại trực tiếp đến Chủ tịch UBND xã để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.


  Nguồn:

  Báo An Giang Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn