Thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Ngày hỏi:16/10/2014

Thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp như thế nào?

  Nội dung này được Sở tư pháp Hà Nội tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp như sau:

   - Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế miễn nhiệm giám định viên pháp y thuộc thẩm quyền quản lý.

   - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc thẩm quyền quản lý

   - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ miễn nhiệm giám định viên tư pháp hoạt động tại các cơ quan Trung ương ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp

   - Chủ tịch UBND cấp tỉnh miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn của UBND sau khi người đứng đầu cơ quan chuyên môn thống nhất ý kiến với giám đốc Sở tư pháp.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn