Thẩm quyền thay đổi thẩm phán là chánh án tòa án trước khi mở phiên tòa xét xử dân sự

Ngày hỏi:24/09/2019

Tôi được biết trước khi mở phiên tòa xét xử dân sự thì thẩm phán tòa án do Chánh án tòa án đó thay đổi. Tuy nhiên, nếu chính chánh án tòa án đó là thẩm phán thì do ai thay đổi? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 56 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án quyết định. Trường hợp Thẩm phán bị thay đổi là Chánh án Tòa án thì thẩm quyền quyết định việc thay đổi như sau:

   - Thẩm phán là Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện thì do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định.

   - Thẩm phán là Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền theo lãnh thổ đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh đó quyết định.

   - Thẩm phán là Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao thì do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định.

   => Như vậy, trường hợp thẩm phán tòa án bị thay đổi là chánh án tòa án thì thẩm quyền thay đổi là chánh án tòa án nhân dân cấp trên một cấp, cụ thể theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn