Thẩm quyền thi hành bản án, quyết định của Tòa án

Ngày hỏi:21/07/2009
Bản án của Tòa án đã xét xử, quyết định tôi được chia thừa kế quyền sử dụng đất, nhưng UBND thành phố Huế không thực hiện việc chia tách thửa đất cho tôi. Theo quy định pháp luật tôi phải gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan nào? Tôi phải làm thủ tục gì để được thi hành án?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Trong trường hợp bạn nêu, do không có hồ sơ thi hành án, chúng tôi không biết được bản án bạn nêu là của Tòa án nhân dân cấp nào xét xử nên không thể trả lời bạn chính xác được. Tuy nhiên chúng tôi trao đổi một số ý kiến để bạn tham khảo như sau:

   Điều 2, Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định bản án, quyết định của tòa án, quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định của Trọng tài thương mại có hiệu lực pháp luật có hiệu lực phải được tổ chức thi hành.

   Để được thi hành án bạn cần làm đơn đề nghị thi hành án gửi đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành bản án của bạn (theo thẩm quyền thi hành án quy định tại Điều 35, Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014). Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây: Tên, địa chỉ của người yêu cầu; Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; Nội dung yêu cầu thi hành án; Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; Ngày, tháng, năm làm đơn; Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thi hành bản án
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn