Thi hành án cấp tỉnh không giải quyết khiếu nại thì làm sao?

Trước đây tôi có đơn khiếu nại thi hành án (THA) dân sự huyện về việc cưỡng chế kê biên định giá tài sản không đúng giá thị trường và cao hơn số tiền phải THA. Theo quyết định giải quyết khiếu nại (QĐGQKN) của THA huyện thì tôi có quyền khiếu nại lên THA tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Tôi đã gửi khiếu nại lên THA tỉnh nhưng đơn vị này từ chối giải quyết đơn khiếu nại của tôi vì cho rằng nội dung đơn khiếu nại đã được THA huyện giải quyết bằng quyết định nói trên. THA tỉnh từ chối giải quyết khiếu nại của tôi có đúng không?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH Đại Việt, 335 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo Luật Thi hành án dân sự 2008

   Tại khoản 2 điều 142 về thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án:

   “2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh giải quyết đối với các khiếu nại sau đây:

   a) Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

   b) Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

   c) Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.”

   Tại điều 146 về thời hạn giải quyết khiếu nại Luật thi hành án dân sự 2008 quy định quyền khiếu nại về thi hành án:

   1. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

   2. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại là 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

   3. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày, lần hai là 45 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

   Trường hợp cần thiết, đối với những vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

   4. Đối với quyết định, hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều 140 của Luật này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

   Theo đó, việc THA tỉnh ra thông báo từ chối GQKN đối với trường hợp của bà là không đúng qui định của pháp luật. Bà nên liên hệ trực tiếp với thủ trưởng cơ quan THA tỉnh để giải quyết. Nếu vẫn không được giải quyết, bà có thể khiếu nại lên thủ trưởng cơ quan THA thuộc Bộ Tư pháp về quyết định, hành vi trái pháp luật của thủ trưởng cơ quan THA cấp tỉnh.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn