Thi hành án giao con

Ngày hỏi:21/07/2009
Tôi và chồng tôi đã ly dị nhau và theo bản án của Tòa thì tôi được quyền nuôi dưỡng con, nhưng đã hơn 1 năm nay kể từ ngày bản án có hiệu lực thì chồng tôi vẫn chưa giao con cho tôi. Tôi đã làm đơn yêu cầu thi hành án nhưng cơ quan thi hành án vẫn chưa giải quyết được. Đến nay thì cơ quan thi hành án trả lời là đã chuyển hồ sơ của tôi qua Viện kiểm sát. Vậy tôi phải chờ đến khi nào? Trong thời gian bao lâu kể từ ngày nhận được hồ sơ của tôi thì Viện kiểm sát mới giải quyết xong?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Việc thi hành án giao con cho người nuôi dưỡng được thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế thi hành án nếu người đương sự không tự nguyện thi hành.

   Căn cứ Điều 120 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên ra quyết định buộc giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định. Trước khi cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng, Chấp hành viên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương đó thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án hoặc người đang trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng thì Chấp hành viên ra quyết định phạt tiền, ấn định thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng. Hết thời hạn đã ấn định mà người đó không thực hiện thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

   Cơ quan thi hành án dân sự đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thì Viện kiểm sát xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Vì thế, bạn cần tiếp tục đề nghị Viện kiểm sát xem xét giải quyết.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn