Thi hành án theo đơn yêu cầu thi hành án như thế nào?

Ngày hỏi:11/05/2017

Tôi ly hôn từ tháng 5 năm 2016. Theo quyết định của Tòa án, anh A (chồng cũ của tôi) phải nộp tiền cấp dưỡng nuôi con cho tôi. Tuy nhiên, đến nay anh A vẫn không nộp tiền cho tôi. Tôi đã làm đơn gửi cơ quan thi hành án, yêu cầu anh A phải nộp tiền cấp dưỡng nuôi con cho tôi theo quyết định của tòa án.
Hỏi: Tôi muốn biết theo quy định pháp luật, trong thời gian bao lâu thì đơn yêu cầu thi hành án của tôi được tổ chức thi hành? Nếu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành đã lâu mà anh A không nộp tiền cấp dưỡng nuôi con cho tôi thì tôi phải làm gì?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án; không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
   Khoản 15 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án. Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.
   Sau khi ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc. Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án thời hạn tự nguyện thi hành án. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án.
   Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự thì bạn có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Do đó, bạn cần liên hệ với Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc của bạn để cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án cho Chấp hành viên và biết kết quả thi hành án.
   Trường hợp anh A có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì sẽ bị cưỡng chế thi hành án theo Điều 46 Luật Thi hành án dân sự.
   Trường hợp anh A chưa có điều kiện thi hành án, căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo khoản 18 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn