Thời gian chấp hành bản án dân sự

Ngày hỏi:09/12/2014
Ông Nguyễn Đình Thành ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa có thư và kèm theo các quyết định về việc ông là nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp quyền sử dụng đất, bản án có hiệu lực từ năm 2012, nhưng cơ quan thi hành án để kéo dài, chưa cho thi hành. Ông đề nghị luật gia xem xét tư vấn cho gia đình biết quyền khiếu nại của gia đình về lĩnh vực này được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Luật Thi hành án dân sự quy định về quyền khiếu nại việc thi hành bản án dân sự như sau: Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Thời hiệu khiếu nại đối với quyết định, hành vi của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên như sau: Đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó. Đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong toả tài khoản là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó. Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó. Đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó. Trường hợp do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn khiếu nại. Lần khiếu nại tiếp theo, thời hiệu là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền. Trường hợp thi hành bản án của gia đình bác, là chậm trễ, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình nên gia đình cần có đơn kiếu nại đến Chi cục thi hành án huyện để yêu cầu giải quyết dứt điểm việc thi hành bản án dân sự nêu trên. Đồng thời yêu cầu cơ quan thi hành án giải thích rõ lý do vì sao việc thi hành bản án để kéo dài.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn