Thời gian theo dõi, thử thách đối với phạm nhân bị kỷ luật là bao lâu?

Ngày hỏi:19/11/2020

Được biết khi trong thời gian chấp hành án tù, phạm nhân có vi phạm sẽ bị kỷ luật. Vậy khi bị kỷ luật thì thời gian theo dõi, thử thách đối với họ là bao lâu? Tư vấn theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 23 Nghị định 133/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 25/12/2020) quy định về thời gian theo dõi, thử thách đối với phạm nhân bị kỷ luật như sau:

   Phạm nhân có quyết định kỷ luật phải có thời gian theo dõi, thử thách để công nhận đã cải tạo tiến bộ. Đối với hình thức kỷ luật khiển trách, thời gian theo dõi, thử thách là 01 tháng; đối với hình thức kỷ luật cảnh cáo, thời gian theo dõi, thử thách là 03 tháng; đối với hình thức giam tại buồng kỷ luật, thời gian theo dõi, thử thách là 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành, đối với hình thức giam tại buồng kỷ luật tính từ ngày được đưa ra khỏi buồng kỷ luật.

   Theo đó, thời gian theo dõi, thử thách sẽ phụ thuộc vào hình thức kỷ luật phạm nhân. Cụ thể:

   - Kỷ luật khiển trách: Thời gian theo dõi, thử thách là 01 tháng;

   - Kỷ luật cảnh cáo: Thời gian theo dõi, thử thách là 03 tháng;

   - Giam tại buồng kỷ luật: Thời gian theo dõi, thử thách là 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn