Thời gian tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc tiếp công dân

Ngày hỏi:30/11/2014
Đề nghị cho biết thời gian tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc tiếp công dân được quy định như thế nào? Người gửi: Trần Thanh Nhàn - Phú Vang (Ngày gửi: 30/11/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 61 Luật Khiếu nại năm 2011, Thủ trưởng cơ quan nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trực tiếp tiếp công dân định kỳ như sau:

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mỗi tuần ít nhất một ngày;

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mỗi tháng ít nhất hai ngày;

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mỗi tháng ít nhất một ngày;

   - Thủ trưởng cơ quan nhà nước khác mỗi tháng ít nhất một ngày.

   Việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải gắn với việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền và chỉ đạo giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan nhà nước do mình quản lý. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải tiếp công dân khi có yêu cầu cấp thiết.

   Chánh thanh tra các cấp có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.

   Người đứng đầu tổ chức khác có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân ít nhất mỗi tháng một ngày.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn