Thời gian xét tha tù trước thời hạn áp dụng từ năm 2020

Ngày hỏi:18/07/2019

Con tôi đang chấp hành hình phạt tù trong trai giam, Vậy cho tôi hỏi theo luật mới về thi hành án hình sự 2019 thì khi nào Nhà nước xét tha tù trước thời hạn?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 57 Luật thi hành án hình sự 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì thời gian xét tha tù trước thời gian quy định cụ thẻ như sau:

   "Việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện mỗi năm 03 đạt vào thời điểm kết thúc quý I, kết thúc quý II và kết thúc năm xếp loại."

   Như vậy, việc xét tha tù trước thời hạn được xét mỗi năm 03 đợt khi kết thúc quý I, kết thúc quý II, kết thúc năm xếp loại.

   Ban biên tập gửi phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn