Thời hạn chuẩn bị xét xử được tính như thế nào?

Ngày hỏi:10/09/2016

Trường hợp Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ, khi tiếp tục đưa vụ án ra giải quyết vì lý do tạm đình chỉ không còn thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính từ khi thụ lý hay từ khi Tòa án tiếp tục giải quyết?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn chuẩn bị xét xử được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

   Theo đó, Điều 215 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

   “1. Tòa án không xóa tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ giải quyết trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý số và ngày, tháng, năm của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đó.

   2. Tiền tạm ứng án phí, lệ phí mà đương sự đã nộp được gửi tại kho bạc nhà nước và được xử lý khi Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.

   3. Trường hợp tạm đình chỉ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 214 của Bộ luật này thì trước khi tạm đình chỉ, Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ án phải có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định tại Điều 221 của Bộ luật này.

   Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời. Hết thời hạn này mà cơ quan có thẩm quyền không có văn bản trả lời thì Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

   4. Trong thời gian tạm đình chỉ giải quyết vụ án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án vẫn phải có trách nhiệm về việc giải quyết vụ án.

   Sau khi có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại khoản 1 Điều 214 của Bộ luật này, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục trong thời gian ngắn nhất những lý do dẫn tới vụ án bị tạm đình chỉ để kịp thời đưa vụ án ra giải quyết.

   5. Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.”

   Ngoài ra Điều 216 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

   “Điều 216. Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lý do tạm đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại Điều 214 của Bộ luật này không còn thì Tòa án phải ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự và gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp.

   Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự hết hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án kể từ khi ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.”

   Như vậy, có thể lý do tạm đình chỉ sẽ kéo dài trong nhiều năm tháng. Nếu khi Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự đã bị tạm đình chỉ mà thời hạn chuẩn bị xét xử tính từ ngày thụ lý thì các vụ án này không bao giờ được giải quyết trong thời hạn luật quy định. Do đó, thời hạn chuẩn bị xét xử đối với các vụ án dân sự đã tạm đình chỉ mà Tòa án tiếp tục giải quyết thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính từ ngày lý do tạm đình chỉ không còn.

   Trên đây là quy định về tính thời hạn chuẩn bị xét xử. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn