Thời hạn Cơ quan tư pháp trả lại hồ sơ ủy thác tư pháp giữa Việt Nam và Lào khi không tìm thấy địa chỉ thực hiện việc ủy thác

Ngày hỏi:31/10/2019

Anh chị vui lòng cho tôi hỏi: Tòa án Lào có ủy thác tư pháp cho Tòa án Việt Nam, tuy nhiên địa chỉ yêu cầu thực hiện công việc ủy thác tư pháp trong hồ sơ ủy thác tư pháp dường như có sai sót, Tòa án Việt Nam không tìm được địa chỉ cụ thể được nêu trong hồ sơ ủy thác. Vậy, thời gian bao lâu thì Tòa án Việt Nam được quyền trả hồ sơ này lại cho Tòa án Lào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN có nội dung quy định như sau:

   Nếu việc uỷ thác không thể thực hiện được theo địa chỉ đã nêu trong uỷ thác, thì cơ quan tư pháp của Nước ký kết được yêu cầu phải áp dụng mọi biện pháp để tìm ra địa chỉ đúng.

   Nếu trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu mà Cơ quan tư pháp của Nước ký kết được yêu cầu không tìm ra địa chỉ đúng, thì Cơ quan tư pháp đó trả hồ sơ cho cơ quan tư pháp Nước ký kết yêu cầu và nêu rõ lý do.

   => Như vậy, thời hạn Tòa án Việt Nam được quyền trả hồ sơ này lại cho Tòa án Lào là 60 ngày.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn