Thời hạn công bố thành lập Trung tâm trọng tài là bao lâu?

Ngày hỏi:08/02/2018

Thời hạn công bố thành lập Trung tâm trọng tài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi Thanh Ngọc. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động giải quyết tranh chấp của Trọng tài thương mại. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, thời hạn công bố thành lập Trung tâm trọng tài được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Thanh Ngọc (thanhngoc*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 26 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì thời hạn công bố thành lập Trung tâm trọng tài được quy định cụ thể như sau:

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm trọng tài phải đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung chủ yếu sau đây:

   + Tên, địa chỉ trụ sở của Trung tâm trọng tài;

   + Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm trọng tài;

   + Số Giấy đăng ký hoạt động, cơ quan cấp, ngày, tháng, năm cấp;

   + Thời điểm bắt đầu hoạt động của Trung tâm trọng tài.

   - Trung tâm trọng tài phải niêm yết tại trụ sở những nội dung quy định tại khoản 1 Điều nàyĐiều 26 Luật Trọng tài thương mại 2010 và danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài.

   Theo quy định tại Điều 24 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài cụ thể như sau:

   - Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật này đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.

   - Hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài gồm:

   + Đơn đề nghị thành lập;

   + Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

   + Danh sách các sáng lập viên và các giấy tờ kèm theo chứng minh những người này có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Luật này.

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của Trung tâm trọng tài; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thời hạn công bố thành lập Trung tâm trọng tài. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Trọng tài thương mại 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trung tâm trọng tài
  Trọng tài thương mại
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn