Thời hạn đề nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành

Ngày hỏi:25/07/2020

Theo tôi có tìm hiểu thì các bên tham gia hòa giải tại Tòa án có quyền đề nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành. Vậy từ khi có quyết định thì sau bao lâu được đề nghị xem xét lại?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 36 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định như sau:

   Các bên, người đại diện hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến quyết định của Tòa án có quyền đề nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác mà họ không thực hiện được quyền đề nghị theo đúng thời hạn thì thời gian đó không tính vào thời hạn đề nghị.

   Như vậy thời gian đề nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành là 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định.

   Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác mà người có quyền đề nghị xem xét lại quyết định không thực hiện được quyền đề nghị theo đúng thời hạn thì thời gian đó không tính vào thời hạn đề nghị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn