Thời hạn gửi quyết định cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Ngày hỏi:13/04/2020

Tôi nghe nói đã có quy định chi tiết về việc cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, cho tôi hỏi khi cơ quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế thi hành án thì phải gửi quyết định này đến những cơ quan nào? Trong thời hạn bao lâu? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 6 Nghị định 44/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 01/6/2020) quy định về việc gửi quyết định cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại như sau:

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền phải gửi quyết định cưỡng chế cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại có liên quan, pháp nhân thương mại, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan;

   - Trường hợp thi hành biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 2 và 3 Điều 4 Nghị định này thì quyết định cưỡng chế còn phải được gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản kê biên hoặc nơi có tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử bị tạm giữ hoặc nơi có con dấu bị tạm giữ hoặc thu hồi trước khi thi hành 03 ngày làm việc để phối hợp thực hiện.

   Trên đây là quy định về thời hạn gửi quyết định cưỡng chế khi cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định và các cơ quan được nhận quyết định cưỡng chế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn