Thời hạn, quyết định và thẩm quyền hoãn phiên tòa xét xử vụ án hành chính

Ngày hỏi:28/11/2018

Thời hạn, quyết định và thẩm quyền hoãn phiên tòa xét xử vụ án hành chính được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không?

Quốc Huy - Gia Lai

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn, quyết định và thẩm quyền hoãn phiên tòa xét xử vụ án hành chính được quy định tại Luật tố tụng hành chính 2015 với nội dung như sau:

   - Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không quá 30 ngày kể từ ngày Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa, trừ phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn thì thời hạn hoãn là 15 ngày.

   - Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung chính sau đây:

   + Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   + Tên Tòa án và họ, tên những người tiến hành tố tụng;

   + Vụ án được đưa ra xét xử;

   + Lý do của việc hoãn phiên tòa;

   + Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

   - Quyết định hoãn phiên tòa phải được Chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp Chủ tọa phiên tòa vắng mặt thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng biết; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

   - Trường hợp sau khi hoãn phiên tòa mà Tòa án không thể mở lại phiên tòa đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa thì Tòa án phải thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát cùng cấp biết về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

   Trên đây là nội dung trả lời về thời hạn, quyết định và thẩm quyền hoãn phiên tòa xét xử vụ án hành chính. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Tố tụng hành chính 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn