Thời hạn thi hành án dân sự

Ngày hỏi:20/09/2011
Thời hạn thi hành án dân sự, mất bao lâu kể từ ngày bên được thi hành án nộp đơn xin thi hành án?

  Nội dung này được Luật sư Ngô Thị Lựu tư vấn như sau:

  • Tại Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định các thời hạn thi hành án như sau:

   Khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án: “Thời hạn ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu thi hành án”.

   Tại khoản 1, khoản 2 Điều 39 quy định: Khoản 1: “Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án phải thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó”.

   Khoản 2: “Việc thông báo phải thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án”.

   Khoản 1 Điều 45 quy định: “Thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án”.

   Tại khoản 1 Điều 46 quy định: “Hết thời gian tự nguyện thi hành án, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế”.

   Như vậy, thời gian thi hành án phụ thuộc vào việc người được thi hành án đã có đơn yêu cầu thi hành án chưa và người phải thi hành án có khả năng thi hành án không.


  Nguồn:

  Báo Gia Lai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn