Thời hạn thông báo, gửi thông tin, tài liệu trong tố tụng hình sự gửi đến cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an

Ngày hỏi:28/08/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc gửi các thông tin, tài liệu trong tố tụng hình sự cho cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: Thời hạn thông báo, gửi thông tin, tài liệu  mà cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp gửi đến cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn thông báo, gửi thông tin, tài liệu mà cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp gửi đến cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an được quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Đối với các thông tin, tài liệu nêu tại Chương II của Thông tư liên tịch này mà pháp luật có quy định thời hạn gửi, cung cấp thì cơ quan có trách nhiệm thông báo, gửi thông tin, tài liệu đó phải thông báo, gửi cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an trong thời hạn do pháp luật quy định.

   - Đối với các thông tin, tài liệu nêu tại Chương II của Thông tư liên tịch này mà pháp luật không quy định thời hạn gửi, cung cấp thì chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ban hành hoặc kể từ ngày nhận được, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phải thông báo, gửi thông tin, tài liệu đó cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an.

   - Đối với những thông tin, tài liệu do Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư khởi tố điều tra và chuyển cho Viện kiểm sát hoặc Cơ quan điều tra có thẩm quyền thì chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra có thẩm quyền phải thông báo, gửi thông tin, tài liệu đó cho Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của ngành Công an.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn