Thời hạn truy cứu trách nhiệm hính sự đối với tội cưỡng dâm

Ngày hỏi:24/03/2020

Em đang học môn học luật hình sự và đang nghiên cưu các quy định về tội cưỡng dâm để thực hiện bài báo cáo, cho em hỏi: Thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội cưỡng dâm là bao lâu? Trường hợp một người thực hiện hành vi cưỡng dâm cách đây 2 năm thì bây giờ có thể truy cứu được không? Em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Theo Điều 143 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định các khung hình phạt của tội cưỡng dâm như sau:

   + Khung 1: Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

   + Khung 2: Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

   + Khung 3: Phạt tù từ 10 năm đến 18 năm.

   + Khung 4: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

   - Theo Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

   + 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng.

   + 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng.

   + 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng.

   + 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

   - Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định phân loại tội phạm như sau:

   + Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

   + Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.

   + Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

   + Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì tùy vào tính chất và mức độ nghiệm trọng của hành vi phạm tội mà sẽ có các khung hình phạt khác nhau và thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự cũng khác nhau. Mặt khác, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các loại tội phạm thấp nhất là 05 năm, do đó hành vi thực hiện cách đây 02 năm vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm nếu có đầy đủ chứng cứ và dấu hiệu phạm tội. Bạn căn cứ vào các quy định trên để xác định thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự cho từng trường hợp cụ thể.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn