Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính?

Ngày hỏi:05/08/2021

Theo quy định pháp luật hiện hành thì có phải bắt buộc thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hay không? Ví dụ, nhiều lý do mà quyết định đó chưa giao đến tay, nên họ không nhận được kịp thời thì sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 9 Luật khiếu nại 2011 quy định như sau:

   Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

   Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   Như vậy, có thể thấy thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Do đó, không chỉ đặt ra trường hợp nhận được quyết định mà còn biết được về quyết định, hành vi hành chính này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn