Thông báo về việc thụ lý vụ án

Ngày hỏi:21/07/2011
Thông báo về việc thụ lý vụ án gồm nội dung nào và phải thực hiện trong thời hạn bao lâu?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 114 Luật Tố tụng hành chính, việc thụ lý vụ án phải được Tòa án thông báo bằng văn bản và gồm những nội dung chính sau:

   - Ngày, tháng, năm làm văn bản thông báo;

   - Tên, địa chỉ Toà án đã thụ lý vụ án;

   - Tên, địa chỉ của người khởi kiện, người bị kiện;

   - Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết;

   - Danh sách tài liệu người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện;

   - Thời hạn người được thông báo phải nộp ý kiến bằng văn bản về yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) cho Toà án;

   - Hậu quả pháp lý của việc người được thông báo không nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của người khởi kiện.

   Việc thông báo này phải được Tòa án thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn