Thụ lý giải quyết khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Theo dõi sự thay đổi của Thụ lý giải quyết khiếu nại
Ngày hỏi:30/03/2015
Xin cho biết, việc thụ lý giải quyết khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu được pháp luật quy định như thế nào? Người gửi: Trần Thanh Nhàn - Sinh viên (Ngày gửi: 30/03/2015)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Việc thụ lý giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 27 Luật Khiếu nại năm 2011 như sau:

   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

   * Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại năm 2011 như sau:

   Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

   Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn