Thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự

Ngày hỏi:04/09/2019

Tôi cần xin giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt; để bổ sung trong hồ sơ xoá án tích ở đâu? Và thủ tục xin giấy đó như thế nào? Tôi đã hoàn thành hết các bồi thường, án phí, tiền phạt đầy đủ. Nhưng biên lai đóng án phí sơ thẩm đã làm mất?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 53 Luật thi hành án dân sự 2008Điều 37 Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định về việc xác nhận kết quả THADS, cụ thể như sau:

   - Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận bằng văn bản về kết quả thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự theo quyết định thi hành án khi có yêu cầu của đương sự hoặc thân nhân của họ.

   - Nội dung của văn bản xác nhận phải thể hiện rõ khoản nghĩa vụ theo bản án, quyết định, nghĩa vụ phải thi hành theo quyết định thi hành án và kết quả thi hành án cho đến thời điểm xác nhận.

   Kết quả thi hành án được xác nhận thể hiện việc đương sự đã thực hiện xong toàn bộ hoặc một phần quyền, nghĩa vụ của mình theo quyết định thi hành án hoặc thi hành xong nghĩa vụ thi hành án của từng định kỳ trong trường hợp việc thi hành án được tiến hành theo định kỳ.

   => Như vậy, bạn có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xác nhận bằng văn bản về kết quả thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự theo quyết định thi hành án.

   *Thủ tục xin Giấy xác nhận thi hành án.

   - Căn cứ pháp lý: Thông tư 01/2016/TT-BTP

   - Hồ sơ đề nghị xác nhận kết quả thi hành án.

   + Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án (Mẫu D10-THADS được ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP)

   + Quyết định thi hành án;

   + Bản án hoặc quyết định của Tòa án;

   + Tài liệu liên quan khác.

   - Thời gian giải quyết:

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT