Thủ tục hết thời hạn chấp hành tại trường giáo dưỡng

Ngày hỏi:09/06/2014

Gia đình tôi có một cháu ruột, bố mẹ mất sớm nên tôi nuôi cháu. Cháu hiện đang học tập trung ở trường giáo dưỡng đến tháng 9/2014 thì hết thời hạn. Xin hỏi khi cháu hết thời hạn thì thủ tục nhận cháu là gia đình tôi hay bà nội cháu. Vì hộ khẩu cháu ở cùng bà nội nay đã già và ở địa phương khác. Mong luật gia quan tâm trả lời giúp

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 02/2014 ngày 10/1/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc thì: Khi hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền như sau: Chậm nhất là mười lăm ngày trước khi hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, hiệu trưởng trường giáo dưỡng có trách nhiệm thông báo cho tòa án nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định, UBND cấp xã nơi đã lập hồ sơ và cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh biết ngày học sinh ra trường. Khi học sinh đã chấp hành xong quyết định thì hiệu trưởng trường giáo dưỡng cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cho người đó và gửi bản sao cho Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, tòa án nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định, UBND cấp xã nơi đã lập hồ sơ và cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó. Trường hợp đã chấp hành xong quyết định mà vẫn chưa thực sự tiến bộ thì hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải có bản nhận xét riêng và kiến nghị các biện pháp quản lý, giáo dục tiếp theo gửi chủ tịch UBND cấp xã nơi đã lập hồ sơ. Đối với học sinh dưới 18 tuổi đã chấp hành xong quyết định mà không rõ cha, mẹ, nơi cư trú hoặc không có nơi nương tựa thì được đưa về cơ sở bảo trợ xã hội tại địa phương nơi trường giáo dưỡng đóng trụ sở. Đối với học sinh dưới 16 tuổi đã chấp hành xong quyết định và người ốm đau, bệnh tật đến ngày ra trường mà không có thân nhân đến đón thì hiệu trưởng trường giáo dưỡng có trách nhiệm cử cán bộ đưa họ về tận gia đình hoặc về UBND cấp xã nơi đã lập hồ sơ. Thân nhân người đã chấp hành xong quyết định hoặc chủ tịch UBND cấp xã nơi đã lập hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận người đó. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày về địa phương, người đã chấp hành xong quyết định phải trình báo UBND cấp xã và cơ quan công an cùng cấp nơi mình cư trú. Trên đây là những quy định chung, gia đình cần xem lại trước khi đưa cháu vào trường giáo dưỡng thì ai là người giám hộ cho cháu và địa phương lập hồ sơ (xã, phường) để gia đình liên hệ, khi cháu hết thời hạn học tập được đưa về địa phương theo yêu cầu gia đình cùng giúp cháu trở về tái hòa hợp công đồng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn