Thủ tục thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông trong tố tụng hình sự

Ngày hỏi:10/07/2017

Thủ tục thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông trong tố tụng hình sự được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội trong lĩnh vực bất động sản. Gần đây, tôi có theo dõi các thông tin về công tác xử lý các vụ án hình sự nổi bật trong thời gian qua. Trong đó, một vài tài liệu có đề cập đến hoạt động thu giữ thư tín, bưu phẩm,... tại các cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông. Tôi thắc mắc không biết pháp luật hiện hành có quy định về cách thức tiến hành cụ thể ra sao không? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cảm ơn các bạn rất nhiều! 

Bùi Đằng Đoàn (0912****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tiến hành hoạt động thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự được quy định tại Điều 196 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Cụ thể như sau:

   1. Khi cần thiết phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông thì Cơ quan điều tra ra lệnh thu giữ. Lệnh này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

   2. Trường hợp không thể trì hoãn việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông thì Cơ quan điều tra có thể tiến hành thu giữ nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. Sau khi thu giữ phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc thu giữ để xét phê chuẩn.

   Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn và tài liệu liên quan đến việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Nếu Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn thì người đã ra lệnh thu giữ phải trả lại ngay cho cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông, đồng thời thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết.

   3. Người thi hành lệnh phải thông báo cho người phụ trách cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông hữu quan trước khi tiến hành thu giữ. Người quản lý cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông hữu quan phải tạo điều kiện để người thi hành lệnh thu giữ hoàn thành nhiệm vụ.

   Khi thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, phải có đại diện của cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản.

   Cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết. Nếu việc thông báo cản trở điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo ngay.

   Thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm được đề cập trên đây là những thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm đang ở cơ quan bưu điện, chưa gửi đi hoặc chưa phát cho người nhận.

   Liên quan đến nội dung này, chúng tôi xin cung cấp thêm cho bạn một số thông tin như sau:

   Trong quá trình điều tra vụ án khi cần thiết (có căn cứ cho rằng thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện có liên quan đến vụ án) phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện thì Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng cơ quan điều tra ra lệnh thu giữ. Lệnh thu giữ phải được Viện trưởng hoặc Phó viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Trong trường hợp không thể trì hoãn được thì Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng cơ quan điều tra được ra lệnh thu giữ ngay mà không cần có sự phê chuẩn trước của Viện kiểm sát cùng cấp nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản và sau khi thu giữ phải báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp biết.

   Khi cần thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm của một người, người thi hành lệnh phải thông báo trước cho người phụ trách cơ quan bưu điện hữu quan biết. Người phụ trách cơ quan bưu điện hữu quan có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện cho người thi hành lệnh thu giữ hoàn thành nhiệm vụ. Khi thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm phải có đại diện của cơ quan bưu điện chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản thu giữ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc tiến hành hoạt động thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn