Thủ tục tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo theo Luật Tố cáo 2018 mới nhất

Ngày hỏi:16/07/2018

Trước đây tôi có tố cáo vi phạm nhưng bị trả lại do không đủ căn cứ. Giờ tôi đã có đủ căn cứ tố cáo, tôi muốn tố cáo lại thì thủ tục tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo như thế nào? Vui lòng cung cấp cho tôi thông tin theo quy định mới nhất hiện nay (theo như tôi được biết là Luật Tố cáo 2018 hay sao đó). Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 37 Luật Tố cáo 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) thì thủ tục tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo được quy định cụ thể như sau:

   - Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng quy định của pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo.

   - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo phải xem xét hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo trước đó; trường hợp cần thiết, làm việc trực tiếp với người tố cáo về nội dung tố cáo tiếp, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan để quyết định xử lý đối với tố cáo tiếp. Việc xử lý được thực hiện như sau:

   + Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là đúng quy định của pháp luật thì không giải quyết lại vụ việc tố cáo, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo về việc không giải quyết lại;

   + Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là không đúng thẩm quyền thì tiến hành giải quyết tố cáo theo thẩm quyền hoặc chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo;

   + Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Tố cáo 2018 thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết lại vụ việc tố cáo theo thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo quy định tại Chương này.

   - Việc giải quyết lại vụ việc tố cáo được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây:

   + Kết quả xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo thiếu chính xác hoặc thiếu khách quan;

   + Bỏ sót, bỏ lọt thông tin, tài liệu, chứng cứ quan trọng trong khi xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo;

   + Áp dụng không đúng pháp luật trong quá trình xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo.

   - Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây:

   + Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật Tố cáo 2018;

   + Kết luận về những nội dung vi phạm trong quá trình giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp dưới;

   + Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tố cáo trước đó;

   + Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết tố cáo.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Tố cáo 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn