Thủ tục trưng cầu giám định như thế nào?

Ngày hỏi:16/10/2014

Thủ tục trưng cầu giám định như thế nào?

  Nội dung này được Sở tư pháp Hà Nội tư vấn như sau:

  • 1/ Người trưng cầu giám định quyết định trưng cầu giám định tư pháp bằng văn bản và gửi quyết định kèm theo đối tượng giám định và tài liệu, đồ vật liên quan (nếu có) đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định.

   2/ Nội dung quyết định trưng cầu giám định:

   - Tên cơ quan trưng cầu giám định; họ tên người có thẩm quyền trưng cầu giám định

   - Tên tổ chức; họ tên người được trưng cầu giám định

   - Tên và đặc điểm đối tượng cần giám định

   - Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có)

   - Nội dung yêu cầu giám định

   - Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn