Thủ tục xác minh nội dung tố cáo theo Luật Tố cáo 2018 mới nhất

Theo dõi sự thay đổi của Xác minh nội dung tố cáo
Ngày hỏi:16/07/2018

Trong quá trình thụ lý và giải quyết đơn tố cáo của công dân. Các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền phải thực hiện công đoạn xác minh nội dung tố cáo trong quá trình giải quyết. Tôi đang có thắc mắc liên quan đến công đoạn xác minh này cần được giải đáp. Cho tôi hỏi, theo quy định mới thì thủ tục xác minh nội dung tố cáo được quy định cụ thể ra sao? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 31 Luật Tố cáo 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) thì thủ tục xác minh nội dung tố cáo được quy định cụ thể như sau:

   - Người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác xác minh nội dung tố cáo (gọi chung là người xác minh nội dung tố cáo). Việc giao xác minh nội dung tố cáo phải thực hiện bằng văn bản.

   - Văn bản giao xác minh nội dung tố cáo có các nội dung chính sau đây:

   + Ngày, tháng, năm giao xác minh;

   + Người được giao xác minh nội dung tố cáo;

   + Họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; tên gọi, trụ sở của cơ quan, tổ chức bị tố cáo;

   + Nội dung cần xác minh;

   + Thời gian tiến hành xác minh;

   + Quyền và trách nhiệm của người được giao xác minh nội dung tố cáo.

   - Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Thông tin, tài liệu thu thập phải được ghi chép thành văn bản, khi cần thiết thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo.

   - Trong quá trình xác minh, người xác minh nội dung tố cáo phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các chứng cứ để chứng minh tính đúng, sai của nội dung cần xác minh.

   - Người xác minh nội dung tố cáo được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 và các điểm a, b, c khoản 2 Điều 11 của Luật Tố cáo 2018 theo phân công của người giải quyết tố cáo.

   - Kết thúc việc xác minh nội dung tố cáo, người được giao xác minh phải có văn bản báo cáo người giải quyết tố cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục xác minh nội dung tố cáo. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Tố cáo 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn