Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thực nghiệm Điều tra của kiểm sát viên được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/05/2018

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thực nghiệm Điều tra của kiểm sát viên được quy định như thế nào? Xin chào quý Ban biên tập, tôi tên Huỳnh Ngọc Nhi là học viên của trường Trung cấp cảnh sát nhân dân 3, vì muốn trao dồi thêm hiểu biết tôi có tìm hiểu thêm về Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của kiểm sát viên, tuy nhiên tôi có vấn đề không hiểu nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thực nghiệm Điều tra của kiểm sát viên được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn! (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thực nghiệm Điều tra của kiểm sát viên được quy định tại Điều 15 Quyết định 170/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   1. Khi nhận được thông báo của Cơ quan Điều tra về việc thực nghiệm Điều tra, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện phải cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thực nghiệm Điều tra. Trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt, phải được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện và thông báo cho Cơ quan Điều tra biết để ghi vào biên bản thực nghiệm Điều tra.

   Kiểm sát viên phải nghiên cứu nội dung, kế hoạch thực nghiệm Điều tra, bảo đảm việc dựng lại hiện trường, diễn lại hành vi, tình huống hoặc tình tiết khác phù hợp với thực tế khách quan, theo đúng quy định tại Điều 204 Bộ luật Tố tụng hình sự.

   Trong trường hợp cần thiết mà Cơ quan Điều tra chưa tổ chức thực nghiệm Điều tra, thì Kiểm sát viên kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện ra văn bản yêu cầu Cơ quan Điều tra tiến hành thực nghiệm Điều tra.

   2. Viện kiểm sát tiến hành thực nghiệm Điều tra khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Trong giai đoạn Điều tra, Viện kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan Điều tra thực nghiệm Điều tra nhưng Cơ quan Điều tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ;

   b) Trong giai đoạn truy tố, mà xét thấy việc thực nghiệm Điều tra đơn giản, không cần phải trả hồ sơ để Điều tra bổ sung thì Kiểm sát viên báo cáo, đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện tự mình hoặc phối hợp với Cơ quan Điều tra tổ chức thực nghiệm Điều tra.

   Việc thực nghiệm Điều tra và lập biên bản thực nghiệm Điều tra phải theo đúng quy định tại Điều 204 Bộ luật Tố tụng hình sự và quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

   Trên đây là nội dung trả lời về Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thực nghiệm Điều tra của kiểm sát viên. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 170/QĐ-VKSTC năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn