Thực hiện thẩm định giá tài sản trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự

Ngày hỏi:28/03/2018

Thực hiện thẩm định giá tài sản trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên Văn Toàn, tôi hiện là sinh viên trường Đại học Luật TPHCM, trong quá trình tìm hiểu về Tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự tôi có vấn đề thắc mắc, cần Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là Thực hiện thẩm định giá tài sản trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

0975****

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hiện thẩm định giá tài sản trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự được quy định cụ thể tại Tiểu mục 21, Mục 2, phần 3 Quyết định 273/QĐ-TCTHADS về việc ban hành quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   - Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính một số việc trong thực hiện thẩm định giá tài sản; tổ chức thẩm định giá tài sản chịu trách nhiệm về việc thẩm định giá tài sản theo quy định của pháp luật về thẩm định giá và pháp luật về thi hành án dân sự. Thư ký, Chuyên viên có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

   - Nội dung công việc bao gồm:

   + Báo cáo Thủ trưởng cơ quan về giá mà đương sự thỏa thuận được; giá của tài sản kê biên thuộc loại tươi sống mau hỏng mà có giá trị lớn mà đương sự không thỏa thuận được với nhau về giá.

   Thời hạn thực hiện: 01 ngày, kể từ thời điểm kê biên.

   + Báo cáo Thủ trưởng cơ quan việc ký kết hợp đồng thẩm định giá những vụ việc có giá trị lớn (trong trường hợp đương sự không thỏa thuận được về giá hoặc không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá hoặc tổ chức thẩm định giá do đương sự lựa chọn từ chối ký hợp đồng dịch vụ) và thực hiện việc ký hợp đồng thẩm định giá.

   Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày kê biên tài sản.

   + Báo cáo Thủ trưởng cơ quan trong trường hợp không thực hiện được việc ký hợp đồng thẩm định giá với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn.

   Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày kể từ thời điểm không ký được hợp đồng thẩm định giá.

   + Báo cáo Thủ trưởng cơ quan việc ký và không ký được hợp đồng với tổ chức thẩm định giá ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản kê biên; việc tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan có chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản kê biên trước khi xác định giá của tài sản kê biên; đề xuất Thủ trưởng cơ quan trường hợp kết quả thẩm định giá có sự khác nhau quá lớn thì yêu cầu các tổ chức thẩm định giá giải trình căn cứ, phương pháp thẩm định giá, nếu có căn cứ việc thẩm định giá không chính xác thì yêu cầu tổ chức thẩm định giá đó xem xét lại kết quả thẩm định giá.

   + Lập văn bản hoặc biên bản có chữ ký của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản kê biên.

   Thời hạn thực hiện: 03 ngày kể từ ngày không ký được hợp đồng thẩm định giá trên địa bàn nơi có tài sản.

   + Đề xuất Thủ trưởng cơ quan ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có ý kiến để Chấp hành viên xác định giá tài sản kê biên trong trường hợp đương sự không thỏa thuận được với nhau về giá và không ký được hợp đồng dịch vụ thẩm định giá.

   Thời hạn thực hiện: 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Chấp hành viên mà cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn không có ý kiến bằng văn bản.

   + Thông báo cho đương sự về giá của tài sản khi có kết quả thẩm định giá

   Thời hạn thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định giá.

   + Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Thực hiện thẩm định giá tài sản trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 273/QĐ-TCTHADS năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn