Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại cung cấp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/05/2017

Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại cung cấp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang là sinh viên thực tập tại ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, tôi được thực tập tại bộ phận tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại cung cấp. Nhưng tôi chưa hiểu rõ về việc tiếp nhận này được quy định như thế nào và có văn bản nào quy định về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại cung cấp không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn! (hoa_xia_12***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại cung cấp được quy định tại Điều 12 Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân do Thanh tra chính phủ ban hành như sau:
   1. Khi người khiếu nại cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến khiếu nại như: quyết định hành chính bị khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có), các thông tin, tài liệu, bằng chứng khác có liên quan thì người tiếp công dân phải kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin, tài liệu, bằng chứng đó.
   2. Trong trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, sau khi đối chiếu thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại cung cấp, người tiếp công dân phải viết “Giấy biên nhận”, thực hiện theo Mẫu số 02-TCD ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, ghi lại tên các thông tin, tài liệu, bằng chứng đã nhận, tình trạng thông tin, tài liệu, bằng chứng (chỉ nhận bản phô tô hoặc bản sao công chứng) và đề nghị người khiếu nại ký vào “Giấy biên nhận”, giao 01 bản cho người khiếu nại, 01 bản chuyển cho bộ phận thụ lý cùng các thông tin, tài liệu, bằng chứng đã nhận.
   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại cung cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 06/2014/TT-TTCP.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 12 Thông tư 06/2014/TT-TTCP Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn