Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp

Ngày hỏi:27/02/2018

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Khánh My. Hiện tại, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Khánh My (khanhmy*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 18 Luật thi hành án dân sự 2008 thì tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp được quy định cụ thể như sau:

   - Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, liêm khiết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân luật trở lên, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên.

   - Người có đủ tiêu chuẩn trên và có đủ các điều kiện sau thì được bổ nhiệm làm Chấp hành viên trung cấp:

   + Có thời gian làm Chấp hành viên sơ cấp từ 05 năm trở lên;

   + Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên trung cấp.

   Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 Luật thi hành án dân sự 2008 thì tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp được quy định cụ thể như sau:

   - Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, liêm khiết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân luật trở lên, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên.

   - Người có đủ tiêu chuẩn và có đủ các điều kiện sau thì được bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp:

   + Có thời gian làm công tác pháp luật từ 03 năm trở lên;

   + Đã được đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự;

   + Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật thi hành án dân sự 2008.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn