Tố cáo giáo viên vi phạm lần 2 ai có quyền giải quyết?

Ngày hỏi:02/02/2021

Vào tháng 01/2021, tại một trường THCS, một cô giáo bị tố cáo vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ, cụ thể là cho điểm khống (vi phạm thông tư 58/2011 của Bộ giáo dục). Tuy nhiên, hiệu trưởng giải quyết tố cáo không thỏa đáng thì tố cáo tiếp sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của ai?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tố cáo giáo viên vi phạm lần 2 ai có quyền giải quyết?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Tố cáo 2018 thì:

   Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết.

   Như vậy, về nguyên tắc, hiệu trưởng trường có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm của giáo viên.

   Đồng thời, Khoản 1 Điều 37 Luật này cũng xác định:

   Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng quy định của pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo.

   Việc xác định phân cấp thẩm quyền được áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.

   Theo đó: Trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

   Kết hợp các quy định trên, trường hợp thực hiện tố cáo tiếp đối với hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của giáo viên cấp 2, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn