Tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Pháp lệnh 1989

Ngày hỏi:13/08/2018

Trước khi Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 ra đời và có hiệu lực thi hành thì Tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được pháp luật quy định như thế nào? Cụ thể là cơ cấu bộ máy Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước khi Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 ra đời và có hiệu lực thi hành thì Tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được pháp luật quy định cụ thể tại Điều 17 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm1989, cụ thể như sau:

   Tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân gồm có: Cục điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Phòng điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

   Cục điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phòng điều tra của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh điều tra trong những trường hợp sau đây, khi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân xét thấy cần thiết:

   - Khi phát hiện trong hoạt động điều tra có những hành vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

   - Khi tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật phát hiện những vụ phạm tội rõ ràng mà xét thấy không cần thiết phải chuyển cho cơ quan điều tra khác;

   - Khi phát hiện tội phạm trong hoạt động tư pháp.

   Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể giao cho cơ quan điều tra của Viện kiểm sát điều tra trong những trường hợp khác.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn