Tòa án Việt Nam ủy thác tư pháp cho Tòa án Lào yêu cầu áp dụng pháp luật Việt Nam được không?

Ngày hỏi:31/10/2019

Trong mối quan hệ tư pháp giữa Việt Nam và Lào, anh chị cho tôi hỏi: Đối với vụ án dân sự mà Tòa án Việt Nam ủy thác tư pháp cho Tòa án Lào và có yêu cầu áp dụng pháp luật Việt Nam thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN có nội dung quy định:

   1. Khi thực hiện uỷ thác tư pháp, Cơ quan tư pháp của Nước ký kết được yêu cầu áp dụng pháp luật của nước mình. Trong trường hợp có đề nghị của cơ quan tư pháp của nước ký kết yêu cầu, Cơ quan tư pháp của nước ký kết được yêu cầu có thể áp dụng pháp luật của Nước ký kết yêu cầu, nếu pháp luật được áp dụng không trái với pháp luật của Nước ký kết được yêu cầu.

   => Như vậy, Tòa án Việt Nam có quyền ủy thác tư pháp và yêu cầu Tòa án Lào áp dụng pháp luật Việt Nam để thực hiện những hành vi tố tụng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn