Trả đơn yêu cầu thi hành án có đúng không?

Ngày hỏi:21/07/2009
Người được thi hành án có đơn đề nghị trả lại đơn yêu cầu thi hành án. Cơ quan thi hành án ra Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án theo Điều 50 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 mà không tiến hành việc xác minh có được không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Trả lại đơn yêu cầu thi hành án được quy định tại Điều 51 Luật Thi hành án dân sự, theo đó, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:

   a) Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án.

   b) Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc mức thu nhập thấp, chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và gia đình.

   c) Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án.

   d) Người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được mà đương sự không có thoả thuận khác.

   Tuy điều luật không quy định cụ thể, nhưng để trả đơn lại yêu cầu thi hành án theo quy định này thì phải có căn cứ thể hiện điều kiện đó. Căn cứ thể hiện điều kiện trả đơn yêu cầu thi hành án thông qua kết quả xác minh điều kiện thi hành án. Do đó, trong hồ sơ trả đơn yêu cầu thi hành án phải có tài liệu thể hiện đã xác minh điều kiện thi hành án mới bảo đảm việc trả đơn yêu cầu thi hành án có cơ sở.

   Trường hợp bạn hỏi, tình tiết nêu ra chưa thực sự rõ, vì thế cần lưu ý hai trường hợp sau đây:

   - Trường hợp người được thi hành án có đơn đề nghị trả lại đơn yêu cầu thi hành án mà có căn cứ trả đơn theo các trường hợp trả đơn nêu trên (vì đã ra quyết định thi hành án), thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án. Trường hợp này để có cơ sở ra quyết định trả đơn lại yêu cầu thi hành án phải thông qua kết quả xác minh điều kiện thi hành án.

   - Trường hợp nếu chưa căn cứ trả đơn theo các trường hợp nêu trên(ví dụ do chưa xác minh điều kiện thi hành án), thì cơ quan thi hành án cần lập biên bản hoặc yêu cầu người được thi hành án nêu rõ trong đơn nội dung yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án và ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự mà không ra quyết định trả đơn lại yêu cầu thi hành án.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Yêu cầu thi hành án
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn