Trả lại đơn khởi kiện

Ngày hỏi:21/07/2011
Trong trường hợp nào Tòa án trả lại đơn khởi kiện?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 109 Luật Tố tụng hành chính, Toà án trả lại đơn khởi kiện trong những trường hợp sau đây:

   - Người khởi kiện không có quyền khởi kiện;

   - Người khởi kiện không có đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính;

   - Thời hiệu khởi kiện đã hết mà không có lý do chính đáng;

   - Chưa có đủ điều kiện khởi kiện vụ án hành chính;

   - Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; - Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án;

   - Người khởi kiện lựa chọn giải quyết vụ việc theo thủ tục giải quyết khiếu nại trong trường hợp quy định tại Điều 31 của Luật Tố tụng hành chính;

   - Đơn khởi kiện không có đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 105 Luật Tố tụng hành chính mà không được người khởi kiện sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 108 Luật Tố tụng hành chính;

   - Hết thời hạn được thông báo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Tố tụng hành chính mà người khởi kiện không xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho Toà án, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

   Khi trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo cho người khởi kiện, Toà án phải có văn bản ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện. Văn bản trả lại đơn khởi kiện được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn