Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nại

Ngày hỏi:20/05/2014
Xin hỏi trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nại được pháp luật quy định như thế nào? Người gửi: Nguyễn Thanh Long - Quảng Trị (Ngày gửi: 20/05/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 5 Luật Khiếu nại năm 2011, theo đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm:

   - Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

   - Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

   - Kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của mình; nếu trái pháp luật phải kịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh phát sinh khiếu nại.

   Nhà nước khuyến khích việc hòa giải tranh chấp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó.


   ừa Thiên Huế xin trả lời như sau:


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn