Trách nhiệm của cơ quan Thanh tra nhà nước trong việc giúp thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước tiếp công dân

Ngày hỏi:26/05/2017

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan Thanh tra nhà nước hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân trong việc giúp thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước tiếp công dân là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại UBND tỉnh Điện Biên. Trong quá trình tiếp công dân, nếu người tiếp công dân là thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước thì Văn phòng UBND có trách nhiệm gì không? Vấn đề này được quy định trong văn bản nào? Mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn! (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan Thanh tra nhà nước hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân trong việc giúp thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước tiếp công dân được quy định tại Điều 33 Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân do Thanh tra chính phủ ban hành như sau:

   1. Cơ quan, đơn vị có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và cơ quan Thanh tra nhà nước hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân cùng cấp có trách nhiệm:

   a) Lựa chọn, bố trí những trường hợp để thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước tiếp công dân, trừ trường hợp tiếp công dân khẩn cấp;

   b) Chuẩn bị đầy đủ những thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước sẽ tiếp công dân;

   c) Cử cán bộ chuyên môn để ghi chép nội dung việc tiếp công dân, nhận các thông tin, tài liệu do công dân cung cấp;

   d) Cử cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan cùng tiếp công dân để thực hiện những yêu cầu do thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước giao.

   2. Kết thúc việc tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan chuẩn bị văn bản trả lời công dân.
   Trường hợp vụ việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành thì cơ quan Thanh tra nhà nước cùng cấp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền nghiên cứu, phân tích tính chất, mức độ, nguyên nhân của vụ việc để đề xuất các biện pháp giải quyết, đồng thời chuẩn bị văn bản để thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trả lời công dân.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan Thanh tra nhà nước hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân trong việc giúp thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước tiếp công dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 06/2014/TT-TTCP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trách nhiệm
  Thanh tra
  Thủ trưởng cơ quan
  Tiếp công dân
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn