Trách nhiệm của Công an viên trong việc thi hành án hình sự tại cộng đồng

Ngày hỏi:25/05/2020

Trong việc thi hành án hình sự tại cộng đồng, công an viên có trách nhiệm gì? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Công an viên trong việc thi hành án hình sự tại cộng đồng
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3 Điều 24 Thông tư 65/2019/TT-BCA quy định như sau:

   Cán bộ Công an hoặc Công an viên được Trưởng Công an cấp xã phân công thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án có trách nhiệm:

   - Giúp Trưởng Công an cấp xã thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án được phân công;

   - Trực tiếp thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án;

   - Quản lý, nắm chắc tình hình người chấp hành án và phòng ngừa người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ, vi phạm pháp luật;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác về thi hành án hình sự tại cộng đồng do Trưởng Công an cấp xã giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn