Trách nhiệm của Ngân hàng trong thi hành án dân sự

Ngày hỏi:21/07/2009
Trường hợp Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà nội hỗ trợ thi hành án đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật bằng việc phong tỏa tài khoản hoặc giữ tài sản đối với Ngân hàng (người bị thi hành án), nhưng đến nay đã 02 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội nhận văn bản của Cục Thi hành án dân sự mà vẫn không có văn bản trả lời. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, có quy định nào bắt buộc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội phải trả lời cho Cục Thi hành án đối với vụ việc nêu trên hay không? Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội trong trường hợp không trả lời và chậm trễ trả lời dẫn đến thiệt hại đến lợi ích của đương sự thì xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 176 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định trách nhiệm của Kho bạc nhà nước, ngân hàng và tổ chức tín dụng khác trong thi hành án dân sự:

   1. Cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về tài khoản của người phải thi hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự.

   2. Thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời yêu cầu của Chấp hành viên về phong tỏa tài khoản, phong toả tài sản; khấu trừ tiền trong tài khoản; giải toả việc phong toả tài khoản, phong toả tài sản của người phải thi hành án.

   3. Thực hiện đầy đủ yêu cầu khác của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Luật này.

   Phong tỏa tài khoản là một biện pháp tạm thời được quy định tại Điều 67 Luật Thi hành án dân sự. Theo đó, việc áp dụng biện pháp này do Chấp hành viên thực hiện theo trình tự, thủ tục và thời hạn chặt chẽ. Việc phong toả tài khoản được thực hiện trong trường hợp cần ngăn chặn việc tẩu tán tiền trong tài khoản của người phải thi hành án. Khi tiến hành phong toả tài khoản, Chấp hành viên phải giao quyết định phong toả tài khoản cho cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án. Cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản phải thực hiện ngay quyết định của Chấp hành viên về phong toả tài sản quy định tại khoản 3 như sau: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phong toả tài khoản, Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản quy định tại Điều 76 của Luật này”. Do vậy, Chấp hành viên phát hiện được tiền trong tài khoản tại ngân hàng và áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc biện pháp cưỡng chế thi hành án thì ngân hàng có trách nhiệm thực hiện, tuy nhiên nếu không áp dụng đúng biện pháp nêu trên thì không có căn cứ bắt buộc ngân hàng chịu trách nhiệm thực hiện giữ tiền của khách hàng giao dịch với ngân hàng.

   Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án và hiệu quả của việc thi hành án thì người được thi hành án, Chấp hành viên cần tích cực xác minh, phát hiện tiền của người phải thi hành án có trong tài khoản tại ngân hàng. Chấp hành viên kịp thời áp dụng biện pháp bảo đảm phong toả tài khoản và biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án tại ngân hàng, đồng thời cũng nên tạo mối quan hệ phối hợp tốt với các ngân hàng để thực hiện tốt việc phát hiện, xử lý tiền của người phải thi hành án có tại ngân hàng.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn