Trách nhiệm của tổ chức tín dụng khi được yêu cầu phong tỏa tài khoản của pháp nhân thương mại để thi hành án

Ngày hỏi:13/04/2020

Tôi được biết khi cơ quan thi hành án hình sự cần áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân thương mại để thi hành án, thì được yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của pháp nhân. Vậy cho tôi hỏi khi được yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa thì TCTD phải có trách nhiệm thế nào trong việc thực hiện phong tỏa? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của tổ chức tín dụng khi được yêu cầu phong tỏa tài khoản của pháp nhân thương mại để thi hành án
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 14 Nghị định 44/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 01/6/2020) quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, công ty chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nơi pháp nhân thương mại có tài khoản như sau:

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Quyết định phong tỏa tài khoản của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền thì tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, công ty chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nơi pháp nhân thương mại có tài khoản có trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo Quyết định phong tỏa tài khoản.

   - Tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, công ty chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho pháp nhân thương mại là chủ tài khoản bị phong tỏa về việc phong tỏa tài khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày phong tỏa tài khoản và thông báo bằng văn bản kết quả thực hiện cho cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho pháp nhân thương mại.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn