Trách nhiệm của Văn phòng TANDTC trong việc thực hiện việc công bố bản án quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Ngày hỏi:17/06/2017

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm như thế nào trong việc tổ chức thực hiện việc công bố bản án quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Huy là một cán bộ về hưu hiện đang sinh sống tại TP Đà Nẵng, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập Thư Ký như sau, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm gì trong việc tổ chức thực hiện việc công bố bản án quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án? Tôi có thể tham khảo vấn đề này tại văn bản nào? Mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn!
Minh Huy (huyminh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện việc công bố bản án quyết định trên cổng thông tin điện tử của tòa án theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành (có hiệu lực từ ngày 1/7/2017) như sau:

   Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm:

   a) Chủ trì, phối hợp với các Vụ Giám đốc kiểm tra thực hiện việc công bố quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án;

   b) Phối hợp với Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao định kỳ hằng năm báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao việc thực hiện công bố quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

   Như vậy, trách nhiệm công bố bản án quyết định trên cổng thông tin điện tử không chỉ là trách nhiệm của chủ tọa phiên tòa, chánh án tòa án nhân dân, chánh án tòa án quân sự mà còn là trách nhiệm của văn phòng tòa án nhân dân tối cao. Văn phòng tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc công bố các quyết định thuộc thẩm quyền của mình và thực hiện các công việc khác đối với việc công bố trên cổng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của văn phòng tòa án nhân dân trong việc tổ chức thực hiện việc công bố bản án quyết định trên cổng thông tin điện tử. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc tại Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trách nhiệm
  Bản án
  Cổng thông tin điện tử
  Tòa án
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn