Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác điều tra hình sự

Ngày hỏi:11/08/2017

Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác điều tra hình sự được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, Tôi là Nguyễn Thiên Trường, hiện đang là lao động văn phòng tại thành phố Hà Nội. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp về trách nhiệm của chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác điều tra hình sự. Cho tôi hỏi, trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác điều tra hình sự được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thiên Trường (thientruong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác điều tra hình sự được quy định tại Điều 67 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Cụ thể như sau:

   1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về Điều tra hình sự để thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách.

   2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Điều tra hình sự trong Viện kiểm sát nhân dân.

   3. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về Điều tra hình sự trong Viện kiểm sát nhân dân.

   4. Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những quy định về Điều tra hình sự trái với quy định của Hiến pháp, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự, Luật này và pháp luật khác có liên quan.

   5. Quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Cơ quan Điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; trang bị phương tiện, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ làm công tác Điều tra trong Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tổ chức sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học về công tác Điều tra trong Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

   6. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác Điều tra hình sự theo quy định của Chính phủ.

   7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về Điều tra theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác điều tra hình sự. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Viện Kiểm sát nhân dân
  Điều tra
  Án hình sự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn