Trách nhiệm Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam trong thi hành án hình sự tại cộng đồng

Ngày hỏi:26/05/2020

Cho hỏi, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm như thế nào trong việc thi hành án hình sự tại cộng đồng? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam trong thi hành án hình sự tại cộng đồng
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 21 Thông tư 65/2019/TT-BCA quy định về trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam như sau:

   Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng là đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng trên phạm vi toàn quốc, có trách nhiệm:

   - Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật về thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Tổ chức tập huấn pháp luật, nghiệp vụ về thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Báo cáo, thống kê về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Triển khai ứng dụng công nghệ tin học, quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - In ấn, cấp phát biểu mẫu, sổ sách về thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an trong thi hành án hình sự tại cộng đồng;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác trong thi hành án hình sự tại cộng đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn